Rosenseriens integritetspolicy

Rosenserien värnar om din personliga integritet. Dina personuppgifter behandlas med största respekt och i enlighet med gällande lagstiftning. Denna policy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats, webbshop och använder de tjänster som erbjuds där.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är information och data som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgift är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det kan också gälla kundnummer.

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig är RS Biokosmetik AB (org. nr 556234-3011).

I samband med att du kontaktar oss via kontaktformuläret, lägger din order eller skapar ett konto godkänner du att vi sparar och använder dina uppgifter för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Uppgifter du lämnar när du blir kund hos Rosenserien

När du blir kund eller återförsäljare hos Rosenserien samlar vi in dina kontaktuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer och, i förekommande fall, personnummer. Vi samlar även in uppgifter om leveranssätt samt eventuellt utlämningsställe. Det köpeavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig gällande exempelvis leverans och betalning.

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt

När du kontaktar oss via exempelvis kontaktformulär, e-post, eller telefon samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss. Detta gör vi för att kunna besvara de frågor du har och för att hantera ditt ärende. Det kan t.ex. vara uppgifter om namn, e-postadress och ordernummer. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning. Detta gör vi med bakgrund av den lagliga grund som baseras på vårt köpeavtal med dig.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina uppgifter för att identifiera dig som kund, hantera och leverera din beställning samt för att hantera fakturering och betalning. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller exempelvis en reklamation.

Nyhetsbrev

Återförsäljares uppgifter använder vi för e-postutskick med information om våra produkter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till mottagandet av nyhetsbrev, kampanjer och erbjudanden genom att kontakta oss.

Vi kommer aldrig att lämna ut dina uppgifter till obehörig part eller sälja dem vidare till extern part.

Med vem delar vi personuppgifterna?

Betallösningar

För att kunna ta betalt och hantera betalningar delar vi uppgifter med Klarna. Klarna kommer att samla personuppgifter om dig i samband med betalning. Klarna är således personuppgiftsansvariga för dessa uppgifter enligt bolagens villkor. Se Klarnas villkor

Fakturering

För fakturering mot våra återförsäljare använder vi oss av Björn Lundén. Se Björn Lundéns integritetspolicy

Transportbolag/Fraktbolag Postnord

För frakt använder vi Postnord, som tar del av de personuppgifter som krävs för att kunna fullfölja och leverera din beställning.

Cookies

Vissa cookies på den här webbplatsen är nödvändiga, och webbplatsen fungerar inte normalt utan dem. Dessa cookies skapas när du skickar iväg ett formulär, loggar in eller interagerar med webbplatsen på något annat sätt än att bara klicka på enkla länkar.

Så här länge sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det finns rättslig grund, ett dokumenterat syfte för behandlingen eller en pågående användarrelation. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga personuppgifter och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt. Normalt sparar vi dina kunduppgifter i maximalt två år från din senaste kundkontakt. Dock sparar vi uppgifter som behövs enligt bokföringslagen, i upp till åtta år.

Så här skyddar vi dina personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos oss som behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till dem. De leverantörer som vi delar personuppgifter med kommer endast att behandla dem för vår räkning och göra det i enlighet med våra instruktioner.

Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information på ett säkert sätt t.ex. SSL och envägs hash-algoritmer.

Du bestämmer över dina personuppgifter

Du har rätt att, en gång per kalenderår, ta del av vilka av dina personuppgifter som finns hos Rosenserien samt begära att få dessa raderade. Kontakta oss för att få tillgång till den informationen eller radera dina uppgifter.

Om dina uppgifter skulle vara ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att de rättas eller raderas.

Bland det som inte kan raderas finns bland annat data som krävs enligt bokföringslagen och data som krävs för att Rosenserien ska kunna uppfylla sina åtaganden vid t.ex. reklamationer.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter med största respekt. Om du ändå anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så får du gärna höra av dig till oss. Du har också möjlighet att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är den myndighet som utövar tillsyn av behandlingen av personuppgifter.

Rosenserien förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden, i den utsträckning de är nödvändiga för att åtgärda störningar eller uppfylla nya legala och tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen.

För ytterligare information om vår personuppgiftshantering hänvisar vi till info@rosenserien.com

© 2023 RS Biokosmetik AB.
All rights reserved.
crafted with pride by Aivaton