logo header grey 

Miljömärkningen Svanen

Svanen är Nordens officiella miljömärke och miljömärker produkter och tjänster inom många olika brancher. Svanenmärket gör det enkelt för konsumenter att välja de bästa produkterna ur miljösynpunkt. Svanen är också ett verktyg för företag som vill visa sitt miljöarbete och samtidigt bidra till utvecklingen av en hållbar produktion. Svanen tar hänsyn till alla miljöaspekter, till exempel klimat, kemikalier och återvinning. Svanen ser kontinuerligt över krav och kriterier för att bli Svanenmärkt.

 

Rosenserien lämnar Svanen Juli 2017

Svanen uppdaterar sina krav kontinuerligt och har nu förbjudit fler doftämnen, bland annat ett som naturligt förekommer i rosenolja.
För att klara Svanens nya krav skulle vi vara tvungna att ta bort rosenoljan ur produkterna vilket inte är aktuellt då hela varumärket bygger på rosor.

Vi har i vårt arbete tillsammans med Svanen lärt oss mycket om hur miljön påverkas av olika ämnen och är stolta över de produkter vi har idag - de är miljöanpassade till både innehåll, produktion och förpackningar.
Vi kommer att fortsätta tillverka ekologiska och miljövänliga produkter och framöver kommer vi att redovisa exakt vilken % av innehållet som består av ekologiskt certifierade råvaror. Den siffran kommer stå på förpackningarna när det kommer nya, samt på hemsida och i den nya broschyren.

Läs mer om Rosenseriens ekomärkning här.